Drukuj

Realizowany jest remont mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 B. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 136 tys. zł. Remont mostu realizowany jest ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego.