18 lipca 2019 roku Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ustawa powołująca „Fundusz Autobusowy”, daje możliwość dofinansowania ze środków rządowych zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości oraz zwiększeniu szans biznesu na tworzenie nowych miejsc pracy.

W 2019 roku na przywrócenie połączeń autobusowych rząd przeznaczy 300 mln zł, a w każdym kolejnym po 800 mln zł. Dzięki temu osoby z mniejszych miejscowości, do których dojazd był utrudniony lub niemożliwy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia itp.