Uroczystości mają charakter ogólnopolski i są zainicjowane przez premiera Morawieckiego, który zaprasza do Kolna mieszkańców nie tylko naszego województwa, ale wszystkich, którzy chcą wyrazić wdzięczność za pracę i trud rolników, za ich przywiązanie do tradycji  – wyjaśniał wojewoda Paszkowski.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą polową pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Następnie odbędzie się część oficjalna, a po niej występy zespołów ludowych i koncert Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem. Zgodnie z tradycją dożynkową nie zabraknie prezentacji obrzędu żniwnego. Podczas uroczystości premier Mateusz Morawicki wręczy medale wyróżnionym Kołom Gospodyń Wiejskich i zasłużonym rolnikom. Smakosze będą mogli skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez gospodynie z KGW i lokalnych przetwórców.  Wiele atrakcji czeka też na najmłodszych uczestników dożynek – to z myślą o nich zostanie przygotowana specjalna strefa zabaw.