„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo-Łosewo-Niksowizna w km 6+230,00-8+489,51 oraz w km 9+891,02-11+160,28”

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na dwóch odcinkach o łącznej długości 3 528,77 m. W ramach zadania wykonywana jest nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m, obustronne pobocza o szer. 1 m, zjazdy gospodarcze oraz wykonane zostaną przepusty pod koroną drogi, pod drogami bocznymi oraz zjazdami.

Łączny koszt inwestycji wynosi 4 083 193,36 zł, z czego:

- dofinansowanie z FDS-u (50% kosztów) – 2 041 596,68 zł

- wkład własny Powiatu – 1 541 596,68 zł

- dotacja z Gminy Kolno – 500 000,00 zł

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży

Termin zakończenia robót drogowych: 31 październik 2019 rok