Dożynki Gminne w Czerwonem, odbyły się w sobotę 24 –ego sierpnia 2019 roku. Uczestniczyli w nich Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk.  Imprezę zainaugurował orszak dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Tenczyna, który przeszedł ulicami Czerwonego. Kolejnym punktem była msza św. na placu przy Szkole Podstawowej w Czerwonem, którą o godz. 13.00 odprawił ks. infułat Jan Sołowianiuk. Podczas mszy św. na ręce ks. infułata został przekazany przez włodarzy powiatu kosz dożynkowy. Podczas wystąpienia na scenie Starosta Kolneński wyraził słowa uznania i wdzięczności dla rolników z gminy Kolno.

 W programie dożynek m.in. znalazły się:

- obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Ludowego Czerwieniacy,

- występy zespołów i solistów z gminy Kolno,

- stoiska z potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich i szereg innych atrakcji.