W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku, odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy Bitwy pod Lemanem w których uczestniczył Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk.  Obchody rozpoczęły się o godz. 900 uroczystą Mszą Świętą.  Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości.

Przy dźwiękach hymnu państwowego, wykonanego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Wasilków nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt. Następnie odbył się Apel poległych zakończony salwą honorową wykonaną przez XV Mazurski Batalion Saperów z Orzysza.  Złożono również kwiaty i znicze pod pomnikiem. Uroczystości zakończyła rekonstrukcja fragmentu bitwy w wykonaniu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.