Dnia 25 września 2019 roku na ręce Starosty Kolneńskiego Pana Tadeusza Klama została przekazana decyzja o dofinasowaniu Szpitala Ogólnego w Kolnie z rezerwy budżetu państwa na zakup tomografu komputerowego w kwocie 1,6 mln złotych, wręczona przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Udział własny powiatu w zakupie sprzętu to 400 tysięcy złotych.