Ogłoszenie  Starosty Kolneńskiego  w związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-Co-2 w Polsce

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłaszam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Kolnie.

  1. Od 23 marca 2020r. do odwołania:
    1. wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolnie dla interesantów, w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację – należy składać w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej znajdującej się na holu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, pozostawić nr telefonu kontaktowego;
    2. ograniczam wykonywanie zadań w terenie dotyczących prowadzenia kontroli, oględzin i cechowania drewna;
    3. sprawy urzędowe, w miarę możliwości, należy załatwiać drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), cyfrowy urząd https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10050 oraz ePUAP: /41cg6jxl9r/skrytka lub /41cg6jxl9r/SkrytkaESP

 

      2. W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie

 

numery kontaktowe poniżej :

 

Sekretariat – 86 278-24-29

Biuro Obsługi Interesanta – 86 262-30-15

 

Wydział Komunikacji i Dróg:

- rejestracja pojazdów – 86 278-37-73

- prawa jazdy – 86 278-48-96

- przewoźnicy, organizacje ruchu, OSK, SKP i inne – 86 272-22-78

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86 278-48-92

- mapy zasadnicze (do celów projektowych i do wniosków o warunki zabudowy) – 86 278-48-91

- wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami – 86 278-48-90

- inne nietypowe sprawy niecierpiące zwłoki – 86 278-48-89

 

Wydział Budownictwa i ochrony Środowiska

- sprawy z zakresu budownictwa – 86 278-48-8386 278-34-97

- sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 86 278-48-85

- Sprawy z zakresu leśnictwa – 86 278-48-82

- Naczelnik Wydziału – 86 278-48-84

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie 86 278-47-03

Starosta, Tadeusz Klama