Ogłoszenie  Starosty Kolneńskiego  w związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-Co-2 w Polsce

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii ogłaszam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez  Starostwo Powiatowe w Kolnie.

  1. Od 23 marca 2020 r. do odwołania:
    1. wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolnie  dla interesantów,  w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację – należy składać w zamkniętych kopertach  do skrzynki podawczej  znajdującej się na holu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu,   pozostawić nr telefonu kontaktowego;
    2. ograniczam wykonywanie zadań w terenie dotyczących prowadzenia kontroli, oględzin i cechowania drewna;
    3. sprawy urzędowe, w miarę możliwości, należy załatwiać drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) , cyfrowy urząd https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10050   oraz ePUAP   : /41cg6jxl9r/skrytka lub  /41cg6jxl9r/SkrytkaESP

 

      2. W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie- numery kontaktowe   poniżej :

 

1) Sekretariat –  86  278- 24-29 ;   Biuro Obsługi Interesanta-    86  262- 30- 15

 

2) Wydział Komunikacji i Dróg :       

- rejestracja pojazdów  - 86 278- 37-73

- prawa jazdy -                 86 278- 48-96, 

- przewoźnicy, organizacje ruchu, OSK, SKP i inne:  86 272 22 78

 

3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków  - tel. 86 278 48 92,

- mapy zasadnicze (do celów projektowych i do wniosków o warunki zabudowy) - tel. 86 278 48 91,

- wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami - tel. 86 278 48 90

- inne nietypowe sprawy niecierpiące zwłoki - tel. 86 278 48 89

 

4) Wydział Budownictwa i ochrony Środowiska

- sprawy z zakresu budownictwa – tel. 86 2784883 i 86 2783497,

- sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami – tel. 86 278 48 85,

- Sprawy z zakresu leśnictwa – tel. 86 278 48 82,

- Naczelnik Wydziału – tel. 86 278 48 84,

 

5) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86 278 47 03

Starosta – Tadeusz Klama