Powiat Kolneński realizuje grant sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Powiatowi Kolneńskiemu przyznano środki finansowe w wysokości 70 000 zł na zakup laptopów dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.