OBSŁUGA INTERESANTÓW

 

Szanowni Państwo

             Mając na uwadze bezpieczną i sprawna obsługę interesantów w Starostwie Powiatowym w Kolnie uprzejmie informuję o kilku obowiązujących w tym zakresie zasadach:

 1. Interesanci do Starostwa Powiatowego w Kolnie mogą wejść tylko wejściem głównym.
 2. Po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce.
 3. W urzędzie obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
 1. Aby załatwianie wnoszonych przez Państwa spraw przebiegało jak najsprawniej proponujemy pobranie druków podań, wniosków z naszej strony internetowej i wypełnienie ich w domu. Link do stron z wzorami druków:

- Wydział Komunikacji i Transportu 
- Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Sprawy urzędowe można również załatwiać drogą elektroniczną poprzez cyfrowy urząd oraz ePUAP:
  /41cg6jxl9r/skrytka 
  lub 
  /41cg6jxl9r/SkrytkaESP

 

Dodatkową informację o sposobach załatwiania spraw można uzyskać drogą telefoniczną, dzwoniąc do poszczególnych wydziałów.

 

Numery telefonów do kontaktu

 1. Wydział Komunikacji i Dróg

 

 1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86 278 48 92
 • mapy zasadnicze (do zgłoszeń i do wniosków o warunki zabudowy) – 86 278 48 91
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami – 86 278 48 90
 • geodeta powiatowy – 86 278 48 89

 

 1. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86 278 47 03

 

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 86 278 47 97

 

 

Szczegółowe dane kontaktowe - KLIKNIJ