Pogoń za sukcesem, stres, potrzeba odreagowania bywają przyczynami sięgania po środki odurzające. Stawienie się w pracy po narkotykach może się skończyć fatalnie.

Pracownik ma obowiązek przyjść do pracy w stanie pełnej przytomności umysłu, nie może być pijany, czy odurzony. Samo przebywanie w miejscu pracy po zażyciu narkotyków może doprowadzić do stworzenia zagrożenia dla współpracowników i samego odurzonego.

Nie można przewidzieć, co zrobi osoba odurzona, nie można bowiem ustalić z góry następstw zażycia substancji, które oddziałują na układ nerwowy i prowadzą do zmiany normalnego działania mózgu.

Po dokonaniu podsumowania ilości przypadków zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku odnotowano wysoki odsetek, tj. 51% zatruć „nowymi narkotykami” w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

W sytuacji tak wielu zagrożeń zdrowotnych (choroby cywilizacyjne, pandemia koronawirusa , zagrożenia ekologiczne) , należy  strzec swojego zdrowia ze zdwojoną siłą, prowadząc zdrowy, wolny od nałogów styl życia. Szczególnie ludzie młodzi ( w wieku 18-35 lat) powinni mieć to  na uwadze. To oni są grupą, której największy   odsetek  podejmuje zachowania ryzykowne   negatywnie wpływające  na zdrowie.

Stąd apel : nie bądźcie kolejnymi ofiarami środków odurzających!, nie dajcie się zabić!

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Kolnie