Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od 18 kwietnia 2020 r.

wraz z uruchomieniem Tarczy antykryzysowej 2.0

zmieniły się zasady dotyczące udzielania pożyczki mikroprzedsiębiorcom

 

Dzięki nowelizacji zawartej w drugiej Tarczy Antykryzysowej, z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Zmianie uległy także, zasady umarzania pożyczek

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zmiany przepisów określające warunki umarzania pożyczek dotyczą także wcześniej zawartych umów . W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie opracuje w terminie późniejszym i prześle do mikroprzedsiębiorców ( którym udzielono pożyczek na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ) aneksy umów regulujące kwestie umarzania pożyczek zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa.

Dodatkowe informacje Dział CAZ
tel. 86 278 95 37, 86 278 95 51