W kwietniu tego roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ogłosiła nowy temat Światowego dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie”. Chociaż początkowo temat tego dnia brzmiał „Przemoc i nękanie w świecie pracy".

 

Pierwotny temat jest bardzo ważny, gdyż czas pracy jest istotną częścią życia człowieka. Oprócz wymiaru pozytywnego jak rozwój osobisty czy zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych, praca niesie ze sobą wiele negatywnych skutków jak: przeciążenie, niskie płace, niepewność zatrudnienia oraz poczucie braku kontroli nad wykonywaną pracą. Według danych z 2019 r. w Polsce na depresję cierpi ponad 1,5 mln osób, z czego 2/3 stanowią kobiety.

 

Obecna pandemia choroby COVID-19 zdominowała wszystkie dziedziny naszego życia i zdecydowanie jest najważniejszym problemem, gdyż wpływa na życie osób pracujących. Jest też wyzwaniem dla pracodawców, którzy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

 

W celu zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się infekcji, rząd Polski oraz rządy innych państw, wprowadziły szereg ograniczeń i restrykcji związanych z przemieszczaniem się ludności. Wiele przedsiębiorstw musiało zaprzestać lub ograniczyć swoją działalność. Wskutek tych działań duża liczba pracowników została bez pracy i bez dochodów.

 

Dyrektor MOP, Guy Ryder podkreśla, że obecna pandemia to nie tylko globalny kryzys zdrowotny, ale także kryzys społeczny i ekonomiczny. Wg niego COVID-19 ujawnił kruchość naszych systemów gospodarczych, a w szczególności pokazał, jak bardzo niebezpieczne jest nieobjęcie systemem ubezpieczeń społecznych pracowników w niestandardowych formach zatrudnienia.