Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie zwraca się do osób przebywających w parku rozrywki w Zatorze "ENERGYLANDIA" w dniu 28 lipca 2020 r., u których wystąpią objawy chorobowe związane z zakażeniem COVID-19 o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w miejscu zamieszkania.