Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu

Informacja  o zwołaniu  sesji Rady Powiatu Kolneńskiego

 

Informuje się, że Komisarz Wyborczy w Łomży  Postanowieniem nr 288/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Kolneńskiego  na dzień 7 maja 2024 r. (wtorek) na godz. 1100   z następującym porządkiem obrad:

  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  2. Wybór przewodniczącego rady.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących).

Obrady odbędą się  w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Kolnie.