Lp.

Nazwa zabytku

Opis

Położenie

Zdjęcie

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

GMINA KOLNO

1.

Borkowo – Kościół Parafialny

p.w. św. Trójcy, I poł. XX w.

nr rej.: A-57 z 28.04.1980 r.

Murowany Kościół Parafialny p.w. św. Trójcy wybudowany w la­tach 1923-1932.   W latach 1989-1996 został przeprowadzony generalny remont kościoła W latach 1998-1999 została zakupiona nowa chrzcielnica i wymieniono tabernakulum. Plebania murowana, wybudowana w 1894 r. 

Przy drodze krajowej nr 63

Miejscowość – Borkowo

Gmina - Kolno

 

2.

Glinki – Zespół dworski

XIX-XX w.

a) Dwór, nr rej.: A- 210 z 06.11.1985 r.

Zbudowany w końcu XIX wieku, przebudowany po 1930 r., murowany, tynkowany. Na planie prostokąta, dwutraktowy. Parterowy, częściowo podpiwniczony z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem naczółkowym. Facjata w połaci północnej nakryta dachem dwuspadowym.

b) Park, nr rej.:A-72 z 29.04.1980 r.

Miejscowość – Glinki

Gmina - Kolno 

 

 

3.

Kolimagi – Cmentarz żydowski 

z II wojny światowej,

nr rej.: A-447 z 30.12.1992 r.

Cmentarz na planie prostokąta, na działce nr 172 o pow. ok. 0, 15 ha otoczony ogrodzeniem ze słupków kamiennych łączonych żeliwnymi łańcuchami. W centralnej części granitowy pomnik z okolicznościowym napisem.

Miejscowość – Kolimagi

Gmina - Kolno

 3

4.

Kossaki – Cmentarz wojenny

z I wojny światowej,

nr rej.: A-540 z 10.01.1996 r.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej, żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1915 roku w liczbie 246.   Cmentarz na planie kwadratu, w formie dwu schodkowego kopca otoczonego rowem i wałem. Układ mogił częściowo zatarty. W centralnej części obelisk z kamieni polnych zwieńczony pozostałością metalowego krzyża.

Położony po prawej stronie drogi z Kolna do Grabowa, na niewielkim wzgórzu porośniętym lasem, na gruntach wsi Kossaki – działka nr 155 o pow. 0, 07 ha.

 

5. 

Lachowo – Kościół Parafialny

p.w. Zwiastowania NMP

z dzwonnicą, XIX w.

nr rej.: A-282 z 28.04.1980 r.

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z XIX wieku. Wybudowany w latach 1874-1878. Budowę obecnego kościoła ukończono w 1878 r. w stylu neogotyckim z kamienia polnego i cegły.

Murowana dzwonnica z końca XIX wieku

Miejscowość – Lachowo

Gmina - Kolno

 

 

6.

Lachowo – Kaplica, 1818 r.,

Nr Rej.: A-320 z 31.08.1987 r.

Murowana z kamienia i cegły kaplica cmentarna wzniesiona w 1818 r. na rzucie prostokąta nagrobki i krzyże żeliwne o charakterze zabytkowym powstałe do 1925 r.

Miejscowość – Lachowo

Gmina - Kolno

7.

Lachowo – Cmentarz rzymsko-katolicki, ogrodzenie z bramą, pocz. XIX w.

nr rej.: A-320 z 31.08.1987 r.

Wartość zabytkową posiada północno – wschodnia część cmentarza. Na wartość zabytkową w/w fragmentu cmentarza składa się: kompozycja przestrzenna z układem alej i kwater, architektura cmentarza (mur ogrodzeniowy, kamienny z bramą z II połowy XIX wieku.

Miejscowość – Lachowo

Gmina - Kolno

7

8.

Lachowo – Zespół dworski,

XIX-XX w.

a) Dwór, nr rej.: A-224 z 12.03.1986 r.

Murowany dwór z przełomu XIX i XX w., na fundamentach z kamienia polnego i cegły, ceglany, tynkowany

b) Park, nr rej.: A-70 z 29.04.1980 r.

Teren parku z zachowanymi okazami starych drzew i krzewów, układ alejek, sad owocowy

Miejscowość – Lachowo

Gmina - Kolno 

 

 

9.

Łosewo – Kościół Parafialny

p.w. Najść. Serca Jezusa,

nr rej.: A-517 z 15.11.1994 r.

Kościół Parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, 1883 – 1918 r. dotychczasowy budynek gospodarczy zbudowany z kamienia polnego, w którym odprawiano Msze św. Został w 1918 r. przekształcony w kościół.

Miejscowość – Łosewo

Gmina - Kolno

 

  

10.

Łosewo – Cmentarz wojenny

z I wojny światowej,

nr rej.: 265 z 06.03.1987 r.

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r. z I wojny światowej, o pow. 0,5 ha, na planie prostokąta, otoczony wałem ziemnym, układ wewnętrzny regularny – mogiły pojedyncze i zbiorowe w rzędach, zachowane nagrobki i kamienie nagrobne.

Miejscowość – Łosewo

Gmina - Kolno

11.

Łosewo – Mogiły

z II wojny światowej

(na cmentarzu rzymsko-katolickim),

nr rej.: 318 z 31.08.1987 r.

Mogiła zbiorowa żołnierzy AK pomordowanych przez Niemców w dniu 29.06.1944 r.

Miejscowość – Łosewo

Gmina - Kolno

12.

Wincenta – Cmentarz wojenny

 z II wojny światowej (jeńców radzieckich),

nr rej.: A-434 z 30.12.1991 r.

Cmentarz wojenny z II wojny światowej - jeńców radzieckich pomordowanych w okresie II wojny światowej w latach 1941 – 1944. Cmentarz na planie zbliżonym do prostokąta. Pochowanych ok. 12000 osób. W części środkowej usytuowany kamienno-betonowy pomnik. Układ mogił rzędowy, teren ogrodzony.

Położony w lesie przy drodze z Kolna do Pisza w obrębie wsi Wincenta.

Gmina - Kolno

 12

13.

Wincenta – Urząd celny, 1920 r.

nr rej.: A-390 z 11.08.1989 r.

Urząd Celny w Wincencie – wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku, murowany z cegły, tynkowany na planie prostokąta, trójpasmowy, dwukondygnacyjny, nakryty dachem naczółkowym. Elewacja frontowa 3- osiowa z dwukolumnowym gankiem wgłębnym na osi, zwieńczona gzymsem koronującym.

Miejscowość – Wincenta

Gmina - Kolno

14.

Niksowizna – Cmentarz wojenny

z I wojny światowej

nr rej.: 264 z 06.03.1987r.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Przy drodze Nowogród-Janów

 

MIASTO I GMINA STAWISKI

15.

Zespół klasztorny franciszkanów

XVII – XIX w.

Kościół p.w. św. Antoniego Kościół murowany pw. św. Antoniego Padewskiego w stylu późnego baroku wybudowany w latach 1813-1818. Pobłogosławiony 4.10.1822 r. W latach 1995-2000 zostały odbudowane dwie wieże kościelne, odnowiono i zabezpieczono fundamenty kościoła, uzupełniono wyposażenie oraz uporządkowano cmentarz przykościelny. nr rej: 110 z  06.03.1958

Centrum miasta przy drodze krajowej nr 61

  

- klasztor nr rej: 111 z 30.04.1958

 

16.

Zespół poczty, II ćw. XIX w.

nr rej: A-290 z  18.06.1987

- poczta (budynek główny)

- wozownia

- stajnia

Nr rej: A-290 z 18.06.1987

Miasto – Stawiski

ul. Łomżyńska 21

 

17.

Cmentarz
Rzymsko-Katolicki, 1908-1939

6 nagrobków, nr rej: 329 z 14.09.1987

Miejscowość – Stawiski

ul. Łomżyńska/Smolniki

 

18.

Cmentarz żydowski,

 I poł. XIX w.

nr rej: 375 z 02.08.1988

Miejscowość- Stawiski

ul. Łomżyńska

(ok. 1 km. od Stawisk)

18

19.

Cmentarz żydowski

z II wojny światowej

w lesie Płaszczatka

nr rej: 426 z 31.12.1991

Stawiski

 

20.

Kościół parafialny
p.w. św. Wojciecha w Porytem,

I poł. XIX w.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostat­ni spłonął w 1835 r. Obecny kościół murowany z kamienia polnego i cegły pw. św. Wojciecha BM wybudowano w 1840 r. W latach 1998-2000 staraniem proboszczów: zostały wykonane prace konserwacyjno-remontowe w kościele i uporządkowano cmentarz przykościelny.

- dzwonnica nr rej: 53 z 28.04.1980

Miejscowość – Poryte

Gmina - Stawiski

 

21.

Cmentarz
rzymsko-katolicki,

II poł. XIX w. w Porytem

nr rej: 369 z 20.04.1988

Miejscowość – Poryte Włościańskie

Gmina Stawiski

 

22.

Kościół parafialny
p.w. Najświętszej Marii Panny

w Romanach, XIX w.

Ostatni z drewnianych kościołów rozebrano w połowie XIX w. Obecny kościół murowany z kamienia polnego pw. Nawiedzenia NMP wybudowany w latach 1858-1863 W latach 1985-1988 rozpoczęto generalny remont kościoła, kontynuowany w latach 1988-1995 i od 1999

nr rej: 91 z 23.04.1981

Miejscowość – Romany

Gmina Stawiski

 

23.

Dzwonnica w Romanach

nr rej: 111 z 25.04.1981

Dzwonnica

Miejscowość – Romany

Gmina Stawiski

 

24.

Plebania-1860 r. w Romanach

nr rej: 120 z 27.04.1981

Plebania

Miejscowość – Romany

Gmina Stawiski

 

25.

Kaplica cmentarna i nagrobki w Romanach

nr rej.: 292 z 08.06.1987r.

Kaplica znajduje się na cmentarzu rzymsko-katolickim.

Miejscowość – Romany

(cmentarz rzymsko-katolicki)

Gmina Stawiski

 

26.

Zespół dworski i folwarczny

XIX w. w Romanach

a) dwór nr rej: 136 z 07.05.1981

b) folwark: budynek gospodarczy i ogród

nr rej: 135 z 07.05.1981

Miejscowość – Romany

Gmina - Stawiski

 

27.

Aleja kasztanowo-wiązowa,

XIX w. we wsi Dzierzbia

nr rej.: 181 z 27.07.1981

Aleja kasztanowo- wiązowa

Miejscowość – Dzierzbia

Gmina - Stawiski

 

28.

Karwowo- Konotapa - Cmentarz wojenny z I wojny światowej

nr rej.: 272 z 10.03.1987

Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej

Położony przy drodze krajowej nr E61 Karwowo-Konotapa

Gmina Stawiski

 

29.

Cmentarz Choleryczny ok.1900 r.,

nr rej.: 378 z 29.03.1988

Cmentarz choleryczny

Poryte Włościańskie

Gmina Stawiski

 

30.

Park dworski w Stawiskach, XIX,

nr rej.: 176 z 21.07.1981
układ alejowy (aleje lipowe)

Miejscowość – Stawiski

Gmina – Stawiski

 
31.

Układ alejowy w Stawiskach,

nr rej.: 75 z 29.04.1980

 Aleje lipowe 

Miejscowość – Stawiski

Gmina – Stawiski

 
32.

Teren części miasta Stawiski,

nr rej.: 112 z 29.04.1958

 

 Miejscowość – Stawiski

Gmina – Stawiski 

 
33.

Cmentarz z okresu I wojny światowej, 1915,

nr rej.: A-389 z 11.04.2012

 

Miejscowość – Karwowo

Gmina – Stawiski

 

GMINA MAŁY PŁOCK

34.

Klasycystyczny dwór murowany

w Małym Płocku

Zbudowany  ok. 1835 r. O słabo czytelnych cechach klasycystycznych. Obiekt jest przykładem dworskiego budownictwa z I połowy XIX wieku. Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A - 474, decyzją z dnia 24 marca 1992 roku

Miejscowość - Mały Płock

Gmina - Mały Płock

 

35.

Grodzisko średniowieczne

w Małym Płocku

Grodzisko wczesnośredniowieczne  o powierzchni 1,27 ha.Pozostałość osadnictwa na wschodnim Mazowszu w okresie wczesnośredniowiecznym Wpisane zos tało do rejestru zabytków pod nr 48/A, decyzją z dnia 23 listopada 1967 r.

 

Miejscowość - Mały Płock

Gmina Mały Płock

31

36.

Kościół Parafialny

w Małym Płocku

Kościół parafialny p. w. Znalezienia Krzyża wybudowany w 1881 r nastepnie zniszczony i odbudowany w 1926 r.. Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-383, decyzją z dnia 31 stycznia 1989  r.

Miejscowość - Mały Płock

Gmina - Mały Płock

 

37.

Cmentarz wojenny

z I wojny światowej

w miejscowości Rudka Skroda.

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 243 decyzją z dnia z dnia 23 lutego 1987 r.

Miejscowość - Rudka Skroda

Gmina – Mały Płock

33

38.

Cmentarz

z okresu I wojny światowej

we wsi Kąty

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-448, decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

Miejscowość – Kąty Kolonie

Gmina Mały Płock

39.

Cmentarz wojskowy

z okresu I wojny światowej

z 1915 roku we wsi Cwaliny

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-534, decyzją z dnia 20 grudnia 1994  r.

Miejscowość – Cwaliny Duże

Gmina Mały Płock

40.

Cmentarz z okresu

I wojny światowej we wsi Popki

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-510, decyzją z dnia 7 grudnia 1993 r. r.

Miejscowość – Popki

Gmina Mały Płock

41.

Cmentarz z okresu

I wojny światowej położony

w pobliżu wsi Korzeniste

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-433, decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

Miejscowość – Korzeniste

Gmina Mały Płock

37

42.

Aleja Lipowa we wsi Korzeniste,

nr rej.: 74 z 29.04.1980

 

Miejscowość – Korzeniste

Gmina – Mały Płock

 

43.

Cmentarz z okresu

 I wojny światowej położony

 w pobliżu wsi Józefowo

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr. A-449 decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

Miejscowość – Józefowo

Gmina Mały Płock

44.

Cmentarz z okresu

I wojny światowej

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr. A-448 decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

położony w pobliżu drogi Kąty – Ruda Skroda.

Gmina Mały Płock

39

45.

Cmentarz z okresu

I wojny światowej

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr. 421 decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

usytuowany w pobliżu lasu przy drodze Mały Płock – Mściwuje.

Gmina Mały Płock

46.

Cmentarz ludności pochodzenia żydowskiego pomordowanej w okresie II wojny światowej

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr. A-443 decyzją z dnia 30 grudnia 1991 r.

w pobliżu wsi Mściwuje gm. Mały Płock.

Gmina Mały Płock

41

47.

Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej,

nr rej.: A-533 z 20.12.1994

 

Miejscowość Kąty – Kolonia

Gmina – Mały Płock

 

48.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej,

nr rej.: A-433 z 30.12.1991

 

Miejscowość – Borkowo

Gmina – Mały Płock

 

49.

Cmentarz rzymsko-katolicki, pocz. XIX,

nr rej.: 333 z 21.09.1987

 

Miejscowość – Mały Płock

Gmina – Mały Płock

 

50.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy rosyjskich),

nr rej.: 421 z 30.12.1991

 

Miejscowość – Mały Płock

Gmina – Mały Płock

 

MIASTO KOLNO

51.

Kościół Parafialny
p. w. św. Anny z dzwonnicą 
w Kolnie, I poł. XIX w.

Klasycystyczny kościół murowany parafialny p.w.  Św. Anny - wzniesiony w latach 1834 - 1835 według jednego z projektów typowych wybitnego architekta warszawskiego Piotra Aignera. Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 67, decyzją z dnia 28.04.1980 r.

Miasto – Kolno

ul. Kościelna 17

 

52.

Neobarokowa dzwonnica murowana

Neobarokowa dzwonnica murowana - zbudowana w 1862 r.

Wpisana została do rejestru zabytków pod nr 67, decyzją z dnia 28.04.1980 r.

Miasto – Kolno

ul. Kościelna 17

 

53.

Synagoga murowana

Synagoga murowana, bezstylowa, pochodząca z 2 połowy XVIII wieku. Wpisana została do rejestru zabytków pod nr 65, decyzją z dnia 28.04.1980 r.

ul. Strażacka 3

Miasto - Kolno

 

54.

Ogrodzenie i brama cmentarna, cmentarza parafialno-rzymsko-katolickiego

Cmentarz parafialny rzymsko - katolicki ( ogrodzenie i brama cmentarza murowana z 1809 roku) Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 319, decyzją z dnia 31.08.1987 r.

ul. Jana Sobieskiego

Miasto - Kolno

 

55.

Dom przy Placu Wolności,

po 1910 r.

Dom murowany, lata 10-te XX wieku Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 386, decyzją dnia 13.06.1989 r.

ul. Placu Wolności 21

Miasto –Kolno

 

56.

Cmentarz żydowski, I poł. XIX w.

Cmentarz żydowski ok. 1817 roku. Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 373, decyzją z dnia 29.07.1988 r.

ul. Aleksandrowska

Miasto - Kolno

 

57.

Wydzielona część miasta przy Placu Wolności

wpisana została do rejestru zabytków pod nr 128, decyzją z dnia 14.05.1958 r.

Centrum miasta przy drodze krajowej Nr 63

Miasto - Kolno

48

58.

Mogiła zbiorowa z I wojny światowej

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 263, decyzją z dnia 06.03.1987 r.

na terenie nowego cmentarza rzymsko - katolickiego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Kolnie.

 

GMINA TUROŚL

59.

Kościół Parafialny
p.w. św. Jana Chrzciciela,

drewnianym I poł. XIX.

nr rej. 83 z 05.07.1980 r.

Kościół wzniesiony w pierwszej połowie XIX w.

Jest to kościół drewniany, jednonawowy, na rzucie krzyża, nieorientowany, z dwiema wieżami w elewacji frontowej, z trójboczną absydą stanowiącą prezbiterium. Obiekt posiada wartości kulturowe i naukowe.

Miejscowość – Turośl

Gmina - Turośl

 

60.

Kaplica cmentarna, drewniana, 1811 r.

nr rej. A-522 z 25.11.1994 r.

Zbudowana w 1811 r., pełniąca od 1817 roku funkcję kościoła filialnego parafii kolneńskiej. Remontowana w 1862 roku, a w związku z wystawieniem nowego kościoła przeniesiona na cmentarz rzymskokatolicki w Turośli. Usytuowana centralnie na starszej części cmentarza, frontem zwrócona na północ. Drewniana, konstrukcji zrębowej, na podmurówce z cegły. Na planie ośmioboku, jednoprzestrzenna. Dach namiotowy ośmiopołaciowy z mocno wysuniętym okapem. Elewacje szalowane pionowo. Drzwi i okna w drewnianych obramieniach. Drzwi dwuskrzydłowe, nabijane żelaznymi ćwiekami. Okna z podziałami w formie krzyża łacińskiego. Kaplica posiada wartości kulturowe i zabytkowe. Jest najstarszym, zachowanym na obszarze Puszczy Kurpiowskiej, drewnianym obiektem sakralnym.

Miejscowość – Turośl

Gmina - Turośl

61.

Kościół Parafialny
p.w. św. Rocha w Lemanie, drewniany
, z dzwonnicą, 1925 r.

nr rej. A-535 z 21.12.1994 r.

a) Kościół – wzniesiony w 1925 roku Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, na podmurówce z kamienia i cegły. Jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W fasadzie do nawy przylegają prostokątne w rzucie zakrystie. Bryła rozczłonkowana, korpus nakryty dachem dwuspadowym. Na wieżach hełmy namiotowe, ośmiopołaciowe.  Dachy prezbiterium i kaplic trójpołaciowe, nad zakrystiami jednospadowe. Wnętrze typu halowego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wysokością i szerokością równym nawie. Elewacje w kościele szalowane są w dolnych partiach poziomo, wyżej wertykalnie. W fasadzie trójkątny szczyt ozdobnie szalowany. Wieże ponad korpusem nawy dwukondygnacyjne, w części dolnej szalowane pionowo, wyżej gzyms, trójkątne szczyty z czterech stron. W kondygnacji górnej ( na planie ośmiobocznym) z płycinami w każdej ze ścianek. Hełmy wież zwieńczone krzyżami.

Kościół posiada wartości kulturowe i zabytkowe, jest przykładem drewnianej ludowej architektury sakralnej z początku XX wieku.

b) Dzwonnica- wzniesiona w 1925 roku, drewniana, konstrukcji słupowej szalowana, na podmurówce z kamienia. Na planie prostokąta, dwukondygnacyjna, piętro dzwonne węższe. Kondygnacje rozdzielone daszkiem okapowym. Dach namiotowy, czteropołaciowy, zwieńczony krzyżem.

Zespół kościoła parafialnego w Lemanie usytuowany jest w centralnej części wsi, przy drodze Kolno – Łacha – Ksebki, na znacznym wzniesieniu.

 

62.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej
nr rej. A-432 z 30.12.1991 r.

mogiły żołnierskie

Miejscowość – Krusza

Gmina Turośl

GMINA GRABOWO

63.

Grabowo – Kościół Parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, I poł. XIX - I poł. XX w.

nr rej.: A-61 z 28.04.1980 r.

Został wzniesiony w pierwszej połowie XIXw.  rozbudowany w pierwszej połowie XXw. Parafia erygowana w 1597 roku. Do początku XIX wieku kościół był drewniany. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1825 roku. Budowę ukończono według projektu w częściowo zmienionego 1844roku. Kościół murowany, tynkowany, na podmurówce kamiennej, kryty blachą niepodpiwniczony, więźba dachowa drewniana.

Miejscowość – Grabowo

Gmina Grabowo

 

64.

Grabowo – Plebania, III ćw. XIX w.

nr rej. A-129 z 28.04.1981 r.

Posiada cechy stylu klasycystycznego dworku polskiego, o czym świadczy kolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem oraz osiowość układu przestrzennego Budynek murowany z cegły i kamienia, na planie prostokąta, tynkowana. Nad piwnicami pod kuchnią sklepienie ceglane kolebkowe. Posiada dach dwuspadowy, kryty blachą. Ganek betonowy, kolumienki ceglane. Podłoga drewniana, okna podwójne 6 dzielne.

Miejscowość – Grabowo

Gmina Grabowo

65.

Grabowo – Cmentarz rzymskokatolicki, nagrobki, II poł XIX-XX w.

nr rej.: A-295 z 09.06.1987 r.

Teren cmentarza ( 7 nagrobków) z 2 pół. XIX- XX w. o pow. ok. 1,8 ha wraz z ogrodzeniem. Nagrobki o charakterze zabytkowym na cmentarzu rzymsko – katolickim w Grabowie Cmentarz rzymsko – katolicki w Grabowie założony został na początku XIX w.

przy drodze Kolno – Grajewo, w pobliżu kościoła parafialnego. Otoczony jest polami.

66.

Grabowo – Zespół dworski,

XIX w.

a) Dwór, nr rej.: A- 130 z 28.04.1981 r. Wzniesiony około 1852-1865. Gruntownie przerobiony 1964 roku z wymianą drewnianej części środkowej na murowaną, frontem zwrócony na południe. Murowany z cegły, otynkowany. Na rzucie litery ,,H”. Wydłużony jedenastoosiowy parterowy korpus ujęty w prostopadłe względem niego jednoosiowe piętrowe skrzydła boczne, od północy piętrowy ryzalit. Elewacje skrzydeł o narożach ujętych uproszczonymi pilastrami, kondygnacje rozdzielone profilowanym gzymsem korelonowym, w trójkątnych sierytach ozdobnie wykrojone płyciny.

b) Park, nr rej.:A-71 z  29.04.1980 r. Park podworski o powierzchni 4 ha w Grabowie Na całość założenia składają się: elementy stanowiące oprawę ogrodową dla dworu, elementy wodne, ogród warzywno-owocowy. Obiekt sytuowany jest na przecięciu krzyżujących się alejek w centrum kwadratowej wyspy otoczonej sztucznym zbiornikiem wodnym. Placyk otoczony jest ośmioma świerkami. Murowana i tynkowana. Założona na rzucie kolistym.

Dwór położony jest przy odgałęzieniu drogi Grajewo - Kolno w typowym założeniu ogrodowym z początku XIX wieku. Podjazd od północnego – zachodu