Przez pięć wieków powiat kolneński pojawiał się kilkakrotnie na mapie Polski, w zależności od wprowadzanych zmian administracyjnych związanych z historią tej ziemi.

Pierwszy raz Kolno pełniło funkcję miasta powiatowego w XV wieku. Było ośrodkiem administracyjnym i handlowym, aż do rozbiorów. Po utworzeniu Królestwa Polskiego powstał w guberni łomżyńskiej powiat kolneński. Jego obszar w 1867 r. obejmował 1529 km2 z gminami: Czerwone, Turośl, Łyse, Gawrychy, Kubra, Mały Płock, Rogienice, Stawisk!, Jedwabne.

W 1919r. utworzono Starostwo Kolneńskie.

W 1924 r. Kolno administrowało ośmioma gminami wiejskimi: Turośl, Czerwone, Gawrychy, Łyse, Mały Płock, Przytuły, Rogienice, Stawiski oraz trzema gminami miejskimi: Kolno, Jedwabne i Stawiski. Rozwiązanie powiatu nastąpiło w 1932 r. Rozporządzenie RM z 6 kwietnia 1948 r. umożliwiło reaktywowanie powiatu kolneńskiego o powierzchni 911 km2 z siedzibą w Kolnie.

Z dniem 31 maja 1975 r. - w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski zlikwidowano powiat Kolneński, który obejmował wówczas powierzchnię 1308km2 i liczył 53078 mieszkańców.

O dzisiejszym losie tej ziemi zadecydowała reforma administracyjna kraju realizowana od 1 stycznia 1999 r., która po raz kolejny powołała do życia powiat kolneński z siedzibą w Kolnie, w nowo utworzonym województwie podlaskim. Siedziba ponownie przypadła miastu Kolno, a w skład powiatu weszły Gminy: Grabowo, Mały Płock, Kolno, Turośl i Gmina i Miasto Stawiski.