To rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku, przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Święto wykładowców, nauczycieli i uczniów. 14 października to także dzień wolny od zajęć we wszystkich placówkach oświatowych, dlatego uroczysty apel w szkole w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbył się dzień przed tym świętem.

 

“Szkoła wychowuje, kształci i edukuje. I każdy z nas był lub jest uczniem. Wszystkie kompetencję, wiedzę i umiejętności, które przydają się do pracy i życia w dorosłej przyszłości wynoszone są ze szkoły.”  - mówił dyrektor ZST, Eugeniusz Gromadzki.

 

Gościem podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ZST był także Starosta Kolneński Tadeusz Klama. Jak mówił, poprzedni rok szkolny nie był łatwy ani dla uczniów, ani dla nauczycieli. Każdy musiał nauczyć się czegoś nowego. 

 

“Dzień Edukacji Narodowej, to święto wszystkich, którzy pracują w oświacie. Każdy pracownik szkoły ma wpływ na rozwój ucznia. Jeśli nazwiemy szkołę domem, to w pewnym sensie jesteście drugimi rodzicami tych dzieci. I właśnie wy, razem z nimi, kształtujecie tę młodzież. Serdecznie dziękuję wam za wytrwałość w tym nauczaniu. I chcę, żeby wasi podopieczni w przyszłości to docenili. Życzę państwu wytrwałości i zadowolenia z tego co robicie.” - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Dzień Edukacji Narodowej, to też czas na wręczenie nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty.  W tym roku za:

"zaangażowanie i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami i aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności" otrzymali je:

  • Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Katarzyna Kleczyńska
  • Dariusz Długozima,

"zaangażowanie i wkład pracy w realizowaniu zadań kierowanej jednostki":

  • Dyrektor Bursy Szkolnej w Kolnie Bogdan Bazydło.
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie Monika Waszkiewicz.

 

Na uroczystości Powiat Kolneński reprezentowali Starosta Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk.