Wspólnie można realizować znacznie więcej projektów i starać się o większe dofinansowanie. Tak o członkostwie w Łomżyńskim Forum Samorządowym mówił Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk. Reprezentuje on Powiat Kolneński podczas IV Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Tykocinie.

 

“Dzięki temu Forum jest większa siła przebicia. Składając wnioski jesteśmy lepiej słyszani, możemy pozyskać środki finansowe na realizację różnych ciekawych projektów. Ma to realny wpływ na życie mieszkańców Powiatu Kolneńskiego i poprawę komfortu życia .”

 

Dwudniowe spotkanie w Tykocinie odbywa się pod hasłem “Efektywna współpraca, nauka, technologia, rolnictwo”.

 

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to ważne wydarzenie gospodarcze. Obecni są na nim przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, nauki i polityki. Forum jest okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i międzynarodowej współpracy biznesu i nauki.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Łomżyńskiego Forum Samorządowego, Wyższej Szkoły Agrobiznesu oraz Ministra Edukacji i Nauki. Spotkanie dofinansowano z programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.