Właściciele dróg, wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej spotkali się, aby podpisać umowę o przebudowę ronda w Kolnie. W ich imieniu umowę z wykonawcą podpisał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś.

 

W efekcie realizacji tej umowy powstanie czterowlotowe rondo z ruchem okrężnym. Połączy ono ulice: Konstytucji 3 Maja (droga wojewódzka), ul. Jana III Sobieskiego (droga powiatowa) i ul. Armii Krajowej (droga miejska).

 

O znaczeniu tej inwestycji dla mieszkańców miasta i powiatu mówił Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

To będzie taka brama wjazdowa i wyjazdowa dla mieszkańców gminy Stawiski i gminy Grabowo, a jednocześnie to będzie łącznik drogi krajowej 61 z drogą krajową 63, czyli ważne komunikacyjnie rozwiązanie, które na pewno poprawi bezpieczeństwo.

 

Poza nową nawierzchnią, zjazdami, chodnikami zostanie wybudowana cała infrastruktura. Między innymi będzie przebudowany żelbetowy kanał deszczowy oraz separator substancji ropopochodnych, który posłuży do oddzielania substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji.

 

Zostanie poszerzony pas drogowy drogi wojewódzkiej i włączone będą części pasów drogowych dróg powiatowej i miejskiej do drogi wojewódzkiej.

 

Szerokość jezdni ronda będzie miała 5,5 m. Zewnętrzna średnica ronda ma mieć 38 metrów, a średnica wyspy środkowej 20 m. Średnica zewnętrzna pierścienia najazdowego to 27 metrów, a jego szerokość 3,5m.

 

Wykonawca zobowiązał się wykonać tę inwestycję za 11,2 mln złotych. Prace mają ruszyć w 2022 roku i będą trwać około 12 miesięcy.