Dzisiaj, 21 grudnia do Starosty Kolneńskiego harcerka z kolneńskiego hufca przyniosła Betlejemskie Światło Pokoju. Światło przyjął Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk. Tak dopełnił się coroczny zwyczaj dzielenia się Światłem Pokoju.

 

Płomień światełka pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płonie w niej wieczny ogień. Jest on znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami. Skauci w wielkiej sztafecie niosą go przez kraje i kontynenty.

 

Światło w Polsce już od 1991 roku trafia m.in. do harcerskich seniorów, druhen i druhów służących w Szarych Szeregach, szpitali, hospicjów oraz domów dziecka.

 

Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest „światło nadziei". Hasło to można odnieść też do słów założyciela skautingu Roberta Badena-Pawella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.