Dzisiaj jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W ten sposób  upamiętniane są wydarzenia z 1919 roku. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał wtedy Dekret o organizacji Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami. Obchody tego święta zostały ustanowione uchwałą Sejmu z 2010 roku.

 

Publiczne służby zatrudnienia to wszystkie urzędy i instytucje odpowiedzialne za obsługę osób bezrobotnych. Głównym celem działania tych instytucji jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy. Ale także wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, które są przydatne na rynku pracy. Zadania tych instytucji i ich pracowników określa ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

“Działania tych urzędów wynikają z solidarności społecznej wobec osób bezrobotnych. Nie są one pozostawione bez pomocy, a pracownicy urzędów oferują im liczne programy rozwijające umiejętności. Pośredniczą też w kontaktach między osobami, które pracy szukają, z firmami które szukają pracowników. Przypomnę, że w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie dysponuje ponad dziesięcioma milionami złotych na wsparcie osób bezrobotnych i firm, które chcą takie osoby zatrudnić.

Wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia życzę samych sukcesów w wypełnianiu codziennych obowiązków. I dziękuję za dotychczasową pracę.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.