To pierwszy i jeden z najważniejszych szczebli samorządu - dzisiaj jest ich święto !!!

 

Jest ich 163 w całym Powiecie Kolneńskim. Sołtyski i Sołtysi obchodzą dzisiaj swoje święto. Od wielu lat, to właśnie 11 marca jest Dniem Sołtysa. 

 

“Ta funkcja, to pierwszy szczebel samorządu. Nie wiąże się z korzyściami, ale wymaga poświęcenia swojego wolnego czasu i zaangażowania. To sołtysom mieszkańcy miejscowości przekazują swoje prośby i uwagi. I to oni później zabiegają o ich spełnienie w gminach i powiecie. To oni reprezentują mieszkańców podczas spotkań, rad gmin i rad powiatu. Zbierają też lokalne podatki. 

Bardzo dziękuję wszystkim Sołtyskom i Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

Według danych z 2019, w Polsce jest ponad 40 tysięcy Sołtysek i Sołtysów