Nawet 5 000 złotych może otrzymać lokalna organizacja, albo nieformalna grupa, na działania na rzecz swoich społeczności. Taką możliwość daje projekt Podlaskie Lokalnie, o którym jego koordynatorzy opowiadali w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, czy kół gospodyń wiejskich. 


“Omawiamy najważniejsze kwestie związane z projektem. Kto może aplikować, o jakie sumy. Omawiamy też jak przygotować prawidłowo wniosek, aby on został jak najlepiej oceniony i żeby móc zrealizować inicjatywę.
W tamtym roku zrealizowaliśmy 62 inicjatywy i dofinansowaliśmy jeszcze 32 rozwoje instytucjonalne. Były to, na przykład: warsztaty rzemieślnicze dla młodzieży, szkolenia dla seniorów z kompetencji finansowych, jakieś festyny, podczas których lokalna społeczność zbierała się żeby się zintegrować. I to właśnie realizacja projektu Podlaskie Lokalnie w wielu miejscach była takim impulsem, dała taką możliwość, żeby tam coś się wydarzyło. Widać było, że te lokalne społeczności bardzo chciały, żeby jakieś wydarzenie zorganizować. Niekoniecznie miały fundusze i niekoniecznie miał ten impuls. No i właśnie dofinansowanie w ramach Podlaskie Lokalnie było dla nich takim bodźcem do tego, żeby się zebrać.” - mówi Paweł Kozłowski, koordynator projektu.

 
Jak mówi Mariusz Wesołowski, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno - Integracja, projekt jest szansą między innymi dla działających w jego gminie Kół Gospodyń Wiejskich. 


“Tutaj, na terenie Gminy Kolno działa 14 Kół Gospodyń Wiejskich i wiele grup nieformalnych. Między innymi dlatego tutaj jestem, żeby zapoznać się z ramami tego projektu, który wygląda dosyć ciekawie. Myślę, że to jest taki dosyć poważny wkład w rozwój lokalnej społeczności. Mamy już pierwsze pomysły i grupy które ewentualnie chciałyby z tego projektu skorzystać. W tej chwili będą trwały ustalenia, konsultacje, diagnozy i jeżeli wyklaruje się taki konkretny pomysł, to, na pewno, nasze stowarzyszenia będą takie wnioski składać.” - mówi Mariusz Wesołowski.

 
O projekcie Podlaskie Lokalnie mówili jego koordynatorzy z fundacji Instytut Suwerennej oraz spółdzielni Active Go w Białymstoku. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.podlaskielokalnie.pl