Cztery drogi powiatowe będą zmodernizowane - samorząd Powiatu Kolneńskiego wyda na to prawie 22 miliony złotych. Dzięki tym pieniądzom będzie można przebudować i wyremontować około 11 kilometrów dróg. Co ważne, znaczna część tej kwoty – 16 milionów złotych, to dofinansowanie - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

“Staramy się szukać pieniędzy poza budżetem naszego Powiatu. Dzięki temu, możemy zrealizować znacznie więcej inwestycji na rzecz mieszkańców. W przypadku dróg, jest to tym bardziej istotne, że modernizujemy i remontujemy drogi lokalne. Lokalne, czyli bardzo ważne dla mieszkańców. Bo to nimi dojeżdżają do pracy, odwożą dzieci do szkół, korzystają z nich codziennie.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Jedną z większych inwestycji drogowych w Powiecie jest przebudowa drogi: Stawiski - Jurzec Włościański na odcinku ponad 9 kilometrów. Wartość inwestycji to 22 miliony złotych. Prace są podzielone na trzy etapy. Pierwszy jest realizowany w tym roku i obejmie ponad 5 kilometrów drogi, będzie kosztował około 11 milionów złotych. 95% wszystkich kosztów tej inwestycji pokrywa dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. 

 

Obecnie trwa też rozbudowa drogi powiatowej od miejscowości Cieloszka (skrzyżowanie na Wanację) do drogi wojewódzkiej nr 647. Drogowcy sfrezowali już istniejącą nawierzchnię na całym odcinku drogi. Teraz trwają prace związane z budową przepustów i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Wartość tej inwestycji to około 3 miliony złotych, a połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Prace przygotowawcze rozpoczęły się też na odcinku drogi powiatowej od miejscowości Romany do granicy powiatu. Wycięte są drzewa z pasa drogowego, a już niedługo rozebrana będzie stara nawierzchnia z bruku. Zastąpi ją nowa nawierzchnia asfaltowa, odnowione będą też zjazdy na posesje i boczne drogi, powstaną również przepusty pod drogą. Wszystkie prace będą kosztowały około 2 milionów złotych. Inwestycja będzie w całości dofinansowana z RFRD i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

W tym roku planowane są też prace na odcinku drogi Rogienice Wypychy – Kołaki Strumienie, o długości około dwóch kilometrów. Został już ogłoszony przetarg na wykonanie prac, które będą kosztowały około 6 milionów złotych.

Między innymi na drodze powiatowej inwestycję realizuje też Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W Kolnie powstaje rondo na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja (droga wojewódzka), Armii Krajowej (droga miejska) i obejmuje część drogi powiatowej czyli ulicy Jana III Sobieskiego. Utrudnienia w ruchu potrwają 12 miesięcy.