Ponad 51 tysięcy złotych na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe przeznaczył Zarząd Powiatu Kolneńskiego. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu mówił o tym Starosta, Tadeusz Klama. Sesja rozpoczęła się od jego sprawozdania z międzysesyjnej pracy Zarządu. Tadeusz Klama mówił m.in. o wspieraniu działań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 

Podczas sesji radni zdecydowali także o przesunięciach w budżecie.

“Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kolneńskiego zostały wprowadzone zmiany do budżetu, które polegają na zabezpieczeniu środków na wykonanie programu Polski Ład, który dotyczy wykonania trzech inwestycji: budowy lądowiska przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie, przebudowy i modernizacji Przychodni Zdrowia przy ul Milewskiego i budowy drogi do miejscowości Jurzec. Dodatkowo wprowadziliśmy środki na zrobienie dokumentacji projektowych, na wykonanie w przyszłości nowych nawierzchni bitumicznych na naszych drogach powiatowych.“ - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

Podczas sesji Radni przyjęli sprawozdanie, przedstawione przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Sobiewskiego, “Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim", sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie w ubiegłym roku.