Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie zatrudni na umowę – zlecenie w charakterze członka Zespołu lekarzy z tytułem specjalisty lub specjalizacji co najmniej I stopnia w dziedzinach mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, np: internista, neurolog, kardiolog, psychiatra i inni lekarze.

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy - zlecenia  jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Białymstoku, zakończonego testem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenie  to  jest bezpłatne. 

Szczegółowych informacji  osobom zainteresowanym udzieli Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie. Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr:  86 278 47 03.