Uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie im. Adama Mickiewicza. 12 października na sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele samorządu powiatowego i zaproszeni goście. Z tej okazji wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz wręczono nagrody dla nauczycieli.

 

Na uroczystości Powiat Kolneński reprezentowali Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk. Starosta w przemówieniu mówił o dodatkowej funkcji szkoły jako drugim domu.

"Wychowawcy, pedagodzy są dla was drugimi rodzicami, wychowawcami. Pomagają Wam zostać dorosłymi ludźmi. Mają ogromny wpływ na was samych i pozwalają was wprowadzić w ten jakże trudny, ale nowoczesny świat." - powiedział Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

 

O wsparciu płynącym ze szkoły od nauczycieli dla ucznia i jego rodziny mówił dyrektor Liceum Zdzisław Śliwecki.

"Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, którzy potrafią radzić sobie i odnosić sukces w życiu dorosłym. Praca w szkole to bardzo specyficzny zawód, nie dający się porównać z żadnym innym. Nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomagającą także ich rodzicom." - powiedział Zdzisław Śliwecki.

 

Tradycją tego dnia jest nagrodzenie tych pracowników szkoły, którzy wyróżnili się swoją pracą i zaangażowaniem. Dzięki pracy wielu osób szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni zostali nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, tolerancji oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

 

Nagrodę Starosty. Otrzymała ją Pani Ewa Małgorzata Szymańska nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego za zaangażowanie i wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali:

  • Katarzyna Raaszczyk
  • Monika Stachelska
  • Katarzyna Kiełczewska
  • Bogumiła Sokołowska
  • Wojciech Kulas
  • Józef Chodnicki