Nowe projekty oraz dodatkowe pieniądze na kursy i szkolenia dla osób szukających zatrudnienia, a także dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć miejsca pracy. Między innymi o tym rozmawiali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie podczas poniedziałkowego spotkania. 

 

500 tysięcy złotych na specjalny program dla osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich.

 

Powiatowy Urząd Pracy przygotował specjalny program, na który dostał ponad 500 tysięcy złotych. Jest on przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych i mieszkających na terenach wiejskich. 

“Będziemy w nim realizować szkolenia zawodowe, żeby osoby nim objęte mogły łatwiej znaleźć pracę. Zdobyliśmy też pieniądze na dwa kolejne programy. Jeden daje nam możliwość realizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, a drugi pozwoli realizować staże.” - mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Dorota Konopka. 

 

40 tysięcy na założenie firmy, a także na stworzenie miejsca pracy.

 

Urzędnicy przygotowali także programy, dzięki którym osoby chcące założyć działalność gospodarczą mogą dostać 40 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Jest też projekt przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą stworzyć nowe miejsca pracy. Na ich wyposażenie lub doposażenie mogą dostać również 40 tysięcy złotych. 

 

W posiedzeniu Rady brał też udział Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk. Jak mówił, projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy to duże wsparcie dla osób szukających pracy i pracodawców.

“Urząd Pracy wspiera osoby, które szukają zatrudnienia. Jest też pośrednikiem między takimi osobami, a potencjalnymi pracodawcami. Stara się, żeby osoby, które szukają pracy mogły podnieść swoje umiejętności i kompetencje. Urzędnicy badają lokalny rynek pracy i pod tym kątem organizowane są kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu Powiatu.” - mówił Karol Pieloszczyk.

 

W tej chwili na terenie Powiatu Kolneńskiego są zarejestrowane 1782 osoby bezrobotne. Ale, jak podkreśla dyrektor PUP w Kolnie, Dorota Konopka, ich liczba od początku roku spada.