Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Powiat Kolneński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z pandemią Covid 19, zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie oraz Wydziale Geodezji, Budownictwa, Nieruchomości i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

Projekt jest podzielony na dwa równorzędne etapy; budowę jednolitej platformy zarządzania infrastrukturą drogową, która będzie umożliwiała wewnętrzne cyfrowe procesowanie każdej ze spraw/e-usług w ramach modułów dziedzinowych korzystając z zelektronizowanych cyfrowych danych oraz aktualizowanych w ramach codziennej pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, oraz rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego Ewid 2007 o systemy dziedzinowe do prowadzenia odpowiednich rejestrów w zakresie ochrony środowiska i budownictwa, niezbędne do świadczenia e-usług oraz rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami WebEWID, w Wydziale Geodezji, Budownictwa, Nieruchomości i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Umowa podpisana pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Kolneńskim w dniu 23 listopada 2022 roku przewiduje dofinansowanie projektu na poziomie 3,5 mln zł. Zakończenie realizacji projektu w czerwcu 2023 r.